Support

CRM Norge tilbyr alltid faste supportavtaler som gir deg som kunde god service, forutsigbare kostnader og lav terskel for å ta i bruk vår supporttjeneste. For raskest mulig service anbefaler vi alle våre kunder å sende oss en mail.

Våre medarbeide sitter klare til å ta imot dine henvendelser.

Supportavtaler

Våre erfarne og dyktige medarbeidere er vant med at tilganger og systemer må virke til enhver tid i en hektisk hverdag. Vi bistår gjerne brukerne med diverse utfordringer som kan oppstå i hverdagen. Vi er organisert i 2 team og 2 linjer for mest mulig effektiv håndtering av saker og tilbakemeldinger til bruker.

Fjernsupport

Ved bruk av fjernsupport verktøy Teamviewer eller Windows Intune legger vi til rette for at vi kan ta over pc skjermen til en bruker for å få nøyaktig beskrivelse av problemet og utføre teknisk feilsøking og feilretting. Dette er en meget nyttig og effektiv metode som sparer begge parter for tid og frustrasjon.